90 tysięcy obywateli Gruzji cieszą się możliwością swobodnego przepływu do UE

90,000 citizens of Georgia have enjoyed visa-free regime with the EU. Head of the EU Delegation to Georgia, János Herman, summarized the results of the 6-month visa free travel with the European Union.

According to the Ambassador, the number of citizens who were refused to cross the Schengen zone is low.

“The EU side is preparing a monitoring report, where the results of the visa regime will be more detailed. I hope that the current progress will continue,” the ambassador said.

 

90 tysięcy obywateli Gruzji cieszą się możliwością swobodnego przepływu do UE. Szef delegacji UE w Gruzji Janos Herman, podsumował wyniki 6-miesięcznego ruchu bezwizowego z Unią Europejską.

Według ambasadora, liczba obywateli, które otrzymały negatywne decyzje odnośnie przekraczania strefy Schengen, jest niewielka.

“UE przygotowuje raport z monitoringu, gdzie wyniki ruchu bezwizowego będą bardziej szczegółowymi. Mam nadzieję, że obecny postęp będzie kontynuowany” – powiedział ambasador.

Related Posts