6 listopada odbyła się konferencja biznesowa, organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – „POLSKIE ORGANIZACJE BIZNESOWE NA ŚWIECIE: Jak wykorzystać potencjał istniejących struktur dla wsparcia rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej”

W konferencji wzięli udział 18 izb, w tym m.in. z Norwegii, Szwecji, Austrii, USA (Nowy Jork, Florida i Kalifornia), Izraela, Francji, Niemiec, Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Argentyny, Serbii, którzy wspierają powstanie Stowarzyszenia.

Pod czas konferencji przedstawiciele polskich izb i organizacji biznesowych, prowadzących swoją działalność za granicą wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentowali nowy projekt biznesowy – Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą (SPIHG).  

„Nasze cele są zbieżne – większa konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw i umacnianie ich pozycji za granicą. Dlatego też jestem przekonany, że bliższe relacje między nami, otwieranymi przez nas biurami handlowymi i polskimi izbami na świecie przyniesie wymierne korzyści polskiemu biznesowi” – przekonuje wiceprezes PAIH Wojciech Fedko.

Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą – nowy projekt, który ma na celu wspieranie ekspansji zagranicznej polskich firm, zintegrowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i kontaktów na rynkach lokalnych.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy polskich izb handlowych – w Holandii i Hiszpanii. Jego koordynatorami zostali Joanna Schuhholz, Dyrektor i Członek Zarządu Polskiej Izby Handlowej w Holandii oraz Javier Sosnowski, Prezes Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej.

W spotkaniu również uczestniczyła Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo -Handlowa w organizacji. Oprócz głównych kwestii odnośnie powstania SPIHG zostały omówione cele statutowe stowarzyszenia. Wspolnie z PAIH Izba będzie aktywnie współpracować w tworzeniu atrakcyjnych warunków dla promowania Polskich firm za granicą, m.in. w Gruzji oraz Gruzji w Polsce.

Do tego czasu, izby handlowe oraz firmy, prowadzące swoje interesy za granicą utrzymywały ze sobą sporadyczne kontakty. Dzięki nowo tworzonemu Stowarzyszeniu te wspólne działania będą miały większą moc.

Źródło: https://www.paih.gov.pl/pl

 

 

Related Posts