The seminar dedicated to conditions of running a business and investment in Georgia was successfully held in Katowice on the 5th of October

The seminar dedicated to conditions of running a business and investment in Georgia was successfully held in Katowice on the 5th of October.

The event was organized by the Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship, The Polish-Georgian Chamber of Industry Commerce and the Pro Silesia Association.

The Forum was opened by the His Excellency Ambassador of Georgia to the Republic of Poland – Mr. Ilia Darchiashvili, Deputy Marshal of the Silesian Voivodship – Mr. Michał Gramatyka, Chairman of The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry -Mr. Stanisław Raźniewski and President of the Management Board of the “Silesia” Business-Science Association – Mr. Wiesław Banyś.

During the Forum the practical information about the Georgian market, legal and cultural aspects, as well as conditions of export to Georgia, were presented. The seminar was a great opportunity for exchanging experiences and the impulse to establish new contacts in the business sphere.

At the meeting, it also was presented the offer of The Polish-Georgian Chamber of Industry Commerce. The Chairman – Mr. Stanisław Raźniewski presented the potential of Georgian economy, investment opportunities, conditions of running a business and customs issues.

Through a discussion panel, which maximized the effectiveness of the meeting, the participants received answers to all questions they were interested in.

We hope that such events will take place periodically and will bring more attention to investment and trade opportunities in Georgia.

 

W dniu 5 października w Katowicach odbyło się seminarium dotyczące zasad prowadzenia wymiany towarowej z Gruzją.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polsko-Gruzińską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenie Pro Silesia.

Pan Ilia Darchiashvili – Ambasador Gruzji w Warszawie, Pan Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Stanisław Raźniewski – Prezes Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Pan Wiesław Banyś – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd “Pro Silesia” rozpoczęli seminarium dotyczące zasad prowadzenia wymiany towarowej z Gruzją.

Podczas spotkania zostały przekazane praktyczne informacje o rynku gruzińskim, aspektach prawnych i kulturowych oraz uwarunkowaniach eksportu do Gruzji. Seminarium był świetną okazją do wymiany doświadczeń i impulsem do nawiązania nowych kontaktów w sferze biznesowej.

Na spotkaniu również została zaprezentowana oferta Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes Izby – Pan Stanisław Raźniewski podczas wystąpienia poruszył tematy związane z możliwościami inwestycyjnymi Gruzji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego i ceł.

Poprzez przeprowadzony panel dyskusyjny, który zmaksymalizował efektywność spotkania uczestnicy uzyskali odpowiedzi na wszystkie interesujące ich pytania.

Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą się odbywać cyklicznie i że zainteresowanie nimi będzie wzrastać.

Related Posts