Marani 1915 LLC is a new Member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

Marani 1915 LLC is a new Member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

Marani 1915 LLC is the official representative of the Georgian wine cellar JSC TELAVI WINE CELLAR (TELAWSKA PIWNICA WIN S.A.).

TWC was founded in 1915, in the heart of the most wine-growing region of Georgia, Kakheti, in the city of Telavi. After the annexation of Georgia by Soviet Russia, the winery was nationalized. During this period, the wineries were expanded and the large quantities of wine were produced here for the need of the USSR. After the collapse of the Soviet Union, the winery was privatized and it was established a joint stock company. Since 1996, the majority wine bar has two Georgian owners and since this year it also has started the transformation and modernization of the wine cellar.

Wineries are used the latest technological solutions while maintaining the centuries-old tradition of wine production – wines are made as in stainless steel vats, so in clay amphoras, called KWEWRI, buried in the ground.

TWC has its own vineyards in the valley of the Alazani River. On the right side of the river, in the village of Kondoli (the Tsinandali microregion), there are approx. 240 hectares of vineyards. There are also approx. 30 hectares of vineyards that TWC owns in the Kindzmarauli micro region, on the left side of the Alazani river.

TWC produces wines under the MARANI and SATRAPEZO trademarks. MARANI wines include table wines, such as regional wines, wines with reserved names for the place of origin of the harvest, wines from carefully selected Kondoli vineyards owned by TWC and sparkling wines. In turn, SATRAPEZO wines are the high-quality wines from the producer’s individual vineyards, where we can find wines from kwewri as well as sweet wines from late harvest. Currently, there are over 50 types of wines in the assortment. In addition to wine, TWC produces chacha distillates and brandy.

 The idea of creating the Marani 1915 LLC

 After privatization for TWC, the main market remained to Russia and the former markets of the Soviet republics. In 2003, when the highest quality of the winery was achieved and the MARANI brand was created, it was found that sales markets, including Europe, were ready for expansion. Poland was chosen for this purpose and it was decided to open a representative office. The Polish company was established at the beginning of 2004 and from that point we have step by step reached today when we have our own warehouse and our own distribution network.

 What makes the Marani 1915 LLC stand out from the competition?

The company is distinguished by the high-quality assortment of wines and other alcohol production, a good relation of prices to the quality, and there are no problems in the continuity of supplies.

 How long the Marani 1915 LLC company has been operated on the Polish market?

The Marani 1915 LLC has been operated on the Polish market since 2004.

 Is the Polish market an attractive market for producers from Georgia?

Georgia is very popular in Poland.  Currently, more and more Poles are going to Georgia and Poles are looking for Georgian products in Poland. This makes the Polish market to be attractive for producers from Georgia.

 

Marani 1915 sp.  z o.o. – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Marani 1915 sp.  z o.o. jest oficjalnym przedstawicielstwem gruzińskiej winiarni JSC TELAVI WINE CELLAR (TELAWSKA PIWNICA WIN S.A.).

TWC powstało 1915 roku, w samym sercu najbardziej winiarskiego regionu Gruzji, Kakheti, w mieście Telavi. Po aneksji Gruzji przez sowiecką Rosję, winiarnia została upaństwowiona.  W tym okresie rozbudowano winiarnie i produkowano tu wielkie ilości wina na potrzebie ZSRR. Po rozpadzie ZSRR winiarnia została sprywatyzowana i powstała spółka akcyjna. Od 1996 roku pakietem większościowym winiarni dysponuje dwóch gruzińskich właścicieli. Właśnie od tego roku zaczęło się przekształcenie i modernizacja winiarni. W winiarniach są stosowane najnowsze rozwiązania technologiczne, przy tym zachowywana jest wielowiekowa tradycja produkcji wina – wina są robione jak w kadziach z nierdzewnej stali, tak w glinianych amforach, zwanych KWEWRI, zakopanych w ziemi.

TWC posiada własne winnice w dolinie rzeki Alazani. Po prawnej stronie rzeki, we wsi Kondoli (mikroregion Tsinandali) znajduje się ok. 240 hektarów winnic. Ok. 30 hektarów TWC posiada w mikroregionie Kindzmarauli, po lewej stronie rzeki Alazani.

TWC produkuje wina pod znakiem handlowym MARANI i SATRAPEZO. W winach MARANI znajdziemy jak wina stołowe, tak regionalne, wina o zastrzeżonym nazewnictwie miejsca pochodzenia zbiorów, wina z własnych, wyselekcjonowanych winnic Kondoli oraz wina musujące. Z kolei wina SATRAPEZO, to wysokiej jakości wina z pojedynczych winnic producenta, gdzie znajdziemy wina z kwewri jak i słodkie wina z późnych zbiorów i lodowe. Aktualnie asortyment liczy ponad 50 win.

Oprócz wina TWC produkuje destylaty gronowy Chachę oraz brandy.

Idea założenia firmy Marani 1915 sp.  z o.o.

Po prywatyzacji dla TWC, głównym rynkiem zbytu pozostawała Rosja i byle republiki radzieckie. W 2003 roku, kiedy w winiarni została osiągnięta odpowiednia jakość oraz stworzono markę MARANI, stwierdzono, że firma jest gotowa na ekspansję zagraniczną. Wybrano w tym celu Polskę i postanowiono otworzyć przedstawicielstwo. Polska spółka powstała na początku 2004 roku i od tamtej pory krok po kroku doszliśmy do dzisiejszego dnia, kiedy mamy własny magazyn i własną sieć dystrybucji.

Czym się wyróżnia firma Marani 1915 sp.  z o.o. na tle konkurencji ?

Wyróżniamy się tym, że mamy asortyment o wysokiej jakości, nie mamy problemu w ciągłości dostaw oraz posiadamy dobrą relacją cen do jakości.

Od kiedy firma Marani 1915 sp.  z o.o. istnieje na polskim rynku?

 Marani działa na rynku polskim od 2004 roku.

Czy rynek polski jest atrakcyjnym rynkiem dla producentów z Gruzji?

Gruzja jest bardzo popularna w Polsce. Coraz więcej Polaków jeździ do Gruzji i coraz więcej Polaków poszukuje gruzińskich produktów w Polsce. To powoduje, że polski rynek jest bardzo atrakcyjny dla producentów z Gruzji.

 

შპს „მარანი 1915“ – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი.

შპს „მარანი 1915“ არის “თელავის ღვინის მარნის” ოფიციალური წარმომადგენელი.

„თელავის ღვინის მარანი“ დაფუძნდა 1915 წელს, მევენახეობის გულში, კახეთის რეგიონში, ქალაქ თელავში. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ, ღვინის ქარხანა ნაციონალიზდა. ამ პერიოდში ღვინის ქარხნები გაფართოვდა და დიდი რაოდენობით ღვინო იწარმოებოდა სსრკ-ს საჭიროებისთვის. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ღვინის ქარხანა პრივატიზებული გახდა და დაარსდა სააქციო საზოგადოება.  1996 წლიდან ღვინის ბარების უმრავლესობას ორი ქართველი მფლობელი ჰყავდა. ამავე წლებიდან კი დაიწყო ღვინის სარდაფების ტრანსფორმაცია და მოდერნიზაცია.

ღვინის ქარხნები უახლეს ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს იყენებენ ღვინის წარმოების მრავალწლიანი ტრადიციის შესანარჩუნებლად – ღვინოები დამზადებულია როგორც უჟანგავი ფოლადის, ისე თიხის ჭურჭელში, რომელიც მიწაშია ჩაფლული და ქვევრი ეწოდება.

„თელავის ღვინის მარანს“ საკუთარი ვენახები აქვს მდინარე ალაზნის ხეობაში. მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, სოფელ კონდოლში (წინანდალის რაიონი), დაახლოებით 240 ჰექტარი ვენახია გაშენებული. მარცხენა მხარეს კი, ქინძმარაულის რაიონში, „თელავის ღვინის მარანი“ დაახლოებით 30 ჰექტარ ვენახებს ფლობს.

„თელავის ღვინის მარანი“ აწარმოებს ღვინოებს „მარანისა“ და „სატრაპეზოს“ სავაჭრო ნიშნის ქვეშ. „მარანის“ ღვინოები მოიცავს სუფრის ღვინოებს, როგორებიცაა რეგიონალური და მოსავლის აღების ადგილის სახელწოდების მქონე ღვინოები, ასევე „თელავის ღვინის მარნის“ მფლობელობაში არსებულ ღვინოებს კონდოლის ვენახებიდან და ცქრიალა ღვინოებს. თავის მხრივ, „სატრაპეზოს“ ღვინოები არის მაღალი ხარისხის ღვინოები მწარმოებლის ინდივიდუალური ვენახებიდან, სადაც შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ როგორც ქვევრის, ასევე ტკბილი ღვინოები. ამჟამად, არსებობს მეტი 50 სახეობის ღვინო ასორტიმენტი. ღვინის გარდა, „თელავის ღვინის მარანი“ აწარმოებს გამოხდილ ჭაჭასა და კონიაკს.

 შპს „მარანი 1915“-ის შექმნის იდეა

 „თელავის ღვინის მარანის“ პრივატიზაციის შემდეგ, მთავარი ბაზარი დარჩა რუსეთსა და საბჭოთა რესპუბლიკების ყოფილ ბაზრებზე. 2003 წელს, როდესაც მიღწეული იქნა ღვინის ქარხნის უმაღლესი ხარისხი და შეიქმნა „მარანის“ ბრენდი, აღმოჩნდა, რომ გაყიდვების ბაზრები, მათ შორის ევროპის, გაფართოებისთვის მზად იყო. ამ მიზნით შეირჩა პოლონეთი და გადაწყდა წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნა. პოლონური კომპანია 2004 წლის დასაწყისში დაარსდა და ამ ეტაპზე ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვაღწიეთ დღევანდელობამდე, როდესაც გვაქვს საკუთარი საწყობი და სადისტრიბუციო ქსელი.

 

რა ხდის „მარანი 1915“-ს კონკურენტუნარიანს?

კომპანია გამოირჩევა ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების მაღალი ხარისხის ასორტიმენტით, ფასებსა და ხარისხს შორის ზუსტი მიმართებით და არ არსებობს მარაგთან დაკავშირებული პრობლემები.

 რამდენი ხანია, რაც „მარანი 1915“ მოღვაწეობს პოლონურ ბაზარზე“

„მარანი 1915“ პოლონურ ბაზარზე 2004 წლიდან მოღვაწეობს.

 პოლონური ბაზარი მიმზიდველია ქართველი მწარმოებლებისთვის?

საქართველო ძალიან პოპულარულია პოლონეთში. ამჟამად, უფრო და უფრო მეტი პოლონელი მიდის საქართველოში და ასევე, ქართულ პროდუქტებს ეძებენ პოლონეთში. სწორედ ამითია მიმზიდველი პოლონური ბაზარი ქართველი მწარმოებლებისთვის.

Related Posts