The Polish-Georgian Chamber of Industry Commerce participated in the Economic Congress – Lubuskie 2018

The Polish-Georgian Chamber of Industry Commerce participated in the Economic Congress – Lubuskie 2018, which was held on the 11-13th of October in Zielona Góra and in the Lubuskie Science and Technology Parks.

The main topic discussed on the meeting was innovative development trends in the area of the economy and support opportunities for the development of vocational education from European funds.

The inauguration of the Congress was held on 11th of October 2018, at 11:00 am in Tadeusz Baird Philharmonia of Zielona Gora. The subjects of the ceremony were covered to the most important issues related to the development of modern technology, enterprise strength, start-ups, health and medicine, and space industry. The event was attended by entrepreneurs, local government and representatives of the world of science.

As an integral part of the Congress, it also was held the debates with the participation of representatives of EU departments, universities, business environment institutions, entrepreneurs on the commercialization of innovative solutions, business and science cooperation, education adjustment to the needs of entrepreneurs and support of vocational education within the EU funds.

 

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa uczestniczyła w Kongresie Gospodarczym – Lubuskie 2018, które miało miejsce w dniach 11-13 października w Zielonej Górze i w Lubuskich Parkach Naukowo-Technologicznych.

Głównym tematem spotkania było omówienie innowacyjnych trendów rozwojowych w obszarze gospodarki oraz możliwości wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.

Inauguracja Kongresu miała miejsce 11 października 2018 roku o godzinie 11:00 w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda i swoją tematyką obejmowała najistotniejsze kwestie związane z rozwojem nowoczesnych technologii, siłą przedsiębiorczości, funkcjonowaniem start-upów, zdrowiem i medycyną oraz przemysłem kosmicznym. W wydarzeniu wzięli udział lubuscy przedsiębiorcy, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele świata nauki.

W ramach Kongresu odbyła się debata z udziałem przedstawicieli departamentów unijnych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców na temat komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką oraz dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.

 

 

11 ოქტომბერი 2018