Polish -Georgian Chamber of Industry and Commerce will take part in this year’s edition of The Economic Forum in Krynica

Today, on the 4th of September in Krynica Zdrój, starts off the largest conference in Central and Eastern Europe – The Economic Forum in Krynica. The Polish -Georgian Chamber of Industry and Commerce will take part in this year’s edition of the Forum.

The Economic Forum in Krynica is currently one of the most important international events in Central and Eastern Europe. The Forum is a meeting place for representatives of political, economic and social circles from all over the world.

The Congress in Krynica has been consistently collecting the most important representatives of politics and business in Europe for the last 28 years.

Every year the Forum brings more than 4000 guests.

The heads of governments and parliaments, ministers and parliamentarians from the countries of our region, as well as the presidents of the largest companies, experts, representatives of the world of science, culture and media from over 60 countries,  will exchange their views on the current political, economic and social situation in the world.

The organizer of the Economic Forum in Krynica is the Foundation Institute for Eastern Studies. The deliberations of the Forum are prepared in cooperation with over 100 partners, including the largest companies in their sectors. The main partner of the Forum each year is Małopolskie region.

 

Już dzisiaj, w dniu 4 września w Krynicy Zdrój startuje największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomiczne, czynnym uczestnikiem którego jest Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Krynickie Forum Ekonomiczne to obecnie jedno z najważniejszych  międzynarodowych wydarzeń w Europie Środkowo – Wschodniej, na którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele światowych kręgów gospodarczych i politycznych.

Kongres w Krynicy konsekwentnie od 28 lat gromadzi najważniejszych przedstawicieli polityki i biznesu w Europie.

Co roku na Forum Ekonomiczne przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

4 ოქტომბერი 2018