Polish – Georgian Chamber of Industry and Commerce became a member of the Polish Chamber of Commerce

The Polish – Georgian Chamber of Industry and Commerce became a member of the Polish Chamber of Commerce

During the solemn meeting of the Polish Chamber of Commerce on the occasion of the Entrepreneur Day which took place on the 20th of September in the Ministry of Entrepreneurship and Technology, The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce became a member of the Polish Chamber of Commerce.

The event was organized by the Polish Chamber of Commerce and the Chamber’s Committee for Creating the Positive Image of the Polish Entrepreneur in the occasion of the celebration of the Entrepreneur Day and the 100th anniversary of Poland’s independence.

The Polish Chamber of Commerce (PCC) is a business organization that was established in 1990. The Chamber represents the biggest number of business entities and over 150 business organizations.  It takes care of the interests of Polish entrepreneurs abroad.

The official part started with the speech of Andrzej Arendarski – The Chairman of The Polish Chamber of Commerce.

During the Solemn Meeting, there were also held the ceremony of awarding the Medals for the 25th anniversary of the Polish Chamber of Commerce.

The ceremony was attended by the representatives of the Embassy of Georgia to the Republik of Poland – The Counsellor Embassy of Georgia to the RP, Natalia Topchishvili.

As a Chamber, we  organize our activities in such a way that they bring satisfying results and a lot of benefits to our member companies  and   partners. We want to create the best conditions and tools for the implementation of projects that we undertake.

We would like to thank the Presidium of the Polish Chamber of Commerce for the opportunity to be a member of such an important organization. The cooperation with The Polish Chamber of Commerce will increase the scope of our activities, which will additionally affect the attractiveness of the Chamber’s offers said  Stanisław Raźniewski – President of Polish – Georgian Chamber of Commerce .

 

 

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo – Handlowa została członkiem Krajowej Izby Gospodarczej

Podczas uroczystego posiedzenia Prezydium KIG z okazji Dnia Przedsiębiorcy które miało miejsce dnia 20 września w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo – Handlowa została przyjęta w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Komitet KIG ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy w związku z obchodami Dnia Przedsiębiorcy oraz 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, powstała w 1990 roku. KIG reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.

Część uroczysta  posiedzenia rozpoczęła się od powitania gości przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Pana Andrzeja Arendarskiego.

Podczas Uroczystej Ceremonii odbyło się również wręczenie medali z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele Ambasady Gruzji w Polsce w osobie  Pani Natalii Topchishvili, attache ds. ekonomicznych i gospodarczych .

Jako Izba realizujemy nasze działania tak, by przynosiły one wielopłaszczyznową korzyść zarówno firmom członkowskim , jak i naszym partnerom. Zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków i narzędzi dla  realizacji projektów, które podejmujemy w Polsce i Gruzji  powiedział Stanisław Raźniewski – prezes PGCIC podczas inauguracyjnego przemówienia związanego z wejściem izby do KIG. 

Dziękujęmy Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej za możliwość bycia członkiem tak ważnej organizacji. Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą przyczyni się do wzrostu zakresu naszych możliwości, co dodatkowo wpłynie na atrakcyjność oferty PGIPH.

28 სექტემბერი 2018