The ceremonial meeting on the occasion of the Entrepreneur Day

The ceremonial meeting on the occasion of the Entrepreneur Day will take place on the 20th of September 20 in the Ministry of Entrepreneurship and Technology.

The event is organized by the Polish Chamber of Commerce and the Chamber’s Committee for Creating the Positive Image of the Polish Entrepreneur in the occasion of the celebration of the Entrepreneur Day and the 100th anniversary of Poland’s independence.

The Polish Chamber of Commerce (PCC) is  business organization  that was established in 1990. The Chamber represents the biggest  number  of business  ettities anr over 150 business organizations.  It takes care of the interests of Polish entrepreneurs abroad.

As part of this event, it will be held an official meeting of the Presidium of the Polish Chamber of Commerce during which The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce will join to the members of Polish Chamber of Commerce.

The event will be accompanied by speeches of the representatives of the Polish government and business organizations.

 

 

W dniu 20 września w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii  odbędzie się Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Przedsiębiorcy.

Wydarzenie jest organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Komitet KIG ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy w związku z obchodami Dnia Przedsiębiorcy oraz 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Krajowa Izba Gospodarcza jest organizacją biznesu w Polsce, która powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.

W ramach wydarzenia odbędzie się również uroczyste posiedzenie Prezydium KIG podczas którego do grona członków KIG wstąpi  Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.  Wydarzeniu towarzyszyć będą wystąpienia przedstawicieli rządu RP oraz oraganizacji biznesowych .

 

 

 

 

18 სექტემბერი 2018