Wieczór Gruziński – Inauguracja Izby Krynica 2018

Już dzisiaj w dniu 5 września w Krynicy Zdrój startuje Wieczór Gruziński, inicjatorem i organizatorem którego jest Polsko- Gruzińska Izba Przemysłowo- Handlowa. Wieczór Gruziński będzie jedną z imprez towarzyszących tegorocznemu, XXVIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy.

Uroczystość odbędzie się pod Honorowym Patronatem Ambasady Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wieczór Gruziński odbędzie się 05 września br. w pięknej scenerii Starego Domu Zdrojowego
w Krynicy. Jednym z głównych powodów organizacji spotkania jest inauguracja działalności Polsko Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

W Wieczorze wezmą udział zaproszeni goście z kraju i zagranicy,  w tym wysokiej rangi przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorcy, wraz członkami
i partnerami Izby oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

Poza prezentacją Gruzji jako kraju partnerskiego, zakresu działalności Polsko Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz działalności jej partnerów i członków, goście wieczoru będą mogli zapoznać się z dalszymi perspektywami rozwoju współpracy obu krajów – Polski i Gruzji, oraz dowiedzieć się o roli Izby w realizacji tej współpracy.

 

 

The Georgian Evening will take place on the 5th of September in Krynica-Zdrój. The initiator and organizer of this event is the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The ceremony will take place under the Honorary Patronage of the Ambassador of Georgia to the Republic of Poland- Ilia Darchiashvili.

The Georgian Evening is the one of the events accompanying the 28th Economic Forum in Krynica.

The Georgian evening will take place on the 5th of September in the beautiful scenery of the Old Spa House in Krynica. One of the main reasons for organizing the meeting is the inauguration of the activity of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

Not only invited guests from Poland and abroad, including high-ranking representatives of the state administration, local governments, entrepreneurs, but also the Chamber’s members, their partners as well as representatives of the world of science and culture, will participate in the Evening.

In addition to the presentation of Georgia as a partner country, the scope of activities of the Polish- Georgian Chamber of Industry and Commerce, and activities of its partners and members, guests of the evening will be able to see further perspectives of the development of cooperation between Poland and Georgia, and they will learn about the role of the Chamber in this cooperation.

4 სექტემბერი 2018