Sprawozdanie podsumowujące działalność Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w okresie od 01.01. – 30.06.2018 r