Agreement of Cooperation between DAWG sp. Z o.o and the Polish–Georgian Chamber of Industry and Commerce

W dniu 20. 07. 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy DAWG sp. z o.o. a Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową w obecności oficjalnej delegacji Autonomicznej Republiki Adżarii.

Kończąca swoją wizytę na Dolnym Śląsku delegacja Autonomicznej Republiki Adżarii z Przewodniczącym Rady Najwyższej – Davitem Gabaidze na czele, spotkała się z zarządem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej – Prezesem Hubertem Papajem, Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-HandlowejPrezesem Stanisławem Raźniewskim oraz przedstawicielami Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD.

W skład oficjalnej delegacji Autonomicznej Republiki Adżarii wchodzili: Davit Gabaidze – Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii, Ilia Verdzadze – Poseł Rady Najwyższej Adżarii, Zaur Akhvlediani – Dyrektor Gabinetu Rady Najwyższej Adżarii.

Spotkanie poświęcone było wspólnym projektom gospodarczym oraz podpisaniu Porozumienia o Współpracy pomiędzy DAWG sp. z o.o. i Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Strony w ramach swoich kompetencji, będą wspierać realizację wspólnych inicjatyw współpracy polsko – gruzińskiej, zmierzających do rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Gruzji.

Porozumienie zostało podpisane celem podejmowania wspólnych działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności promowania i wspierania współpracy gospodarczej pomiędzy dolnośląskimi a gruzińskimi przedsiębiorcami, w szczególności  w zakresie współpracy :

 1. Wymiana informacji o eksportowych i inwestycyjnych możliwościach Stron (przekazywanie informacji o zmianie przepisów wewnętrznych w obszarze gospodarki międzynarodowej, stanie i perspektywach rozwoju gospodarki);
 2. Wspólna organizacja i udział na zasadach partnerstwa w targach, misjach gospodarczych giełdach branżowych, konferencjach i seminariach;
 3. Współpraca w promowaniu polskich i gruzińskich produktów, usług i rozwiązań technologicznych;
 4. Wsparcie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w Polsce oraz w Gruzji;
 5. Wspieranie nawiązywania kontaktów biznesowych między polskimi i gruzińskimi przedsiębiorcami.

 

 

English Version:

On the 20th of July was signed a cooperation agreement between DAWG sp. Z o.o and the Polish – Georgian Chamber of Industry and Commerce in the presence of an official delegation of the Autonomous Republic of Adjara.

A delegation of the Autonomous Republic of Adjara, headed by the Chairman of the Supreme Council, Davit Gabaidze, which was concluding its visit to Lower Silesia, met with the Management  Board of the Lower Silesia Economic Cooperation Agency – President Hubert Papaj, the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce – President Stanisław Raźniewski, and representatives of theDepartment of Foreign Cooperation of the  Lower Silesian Voivodship.

The official delegation of the Autonomous Republic of Adjara included Davit Gabaidze, President of the Supreme Council of Adjara, Ilia Verdzadze, Member of the Supreme Council of Adjara, Zaur Akhvlediani, Director of the Cabinet of the Supreme Council of Adjara.

The meeting was devoted to join the economic projects and the signing of a Cooperation agreement between DAWG sp. z o. o. and the Polish-Georgian Chamber of  Industry and Commerce.

Within the scope of their respective competences, the Parties shall support the implementation of joint initiatives of Polish-Georgian cooperation aimedat the development of the Lower Silesian Voivodship and Georgia.

The agreement was signed in order take joint actions aimed at increasing the effectiveness of promoting and supporting economic cooperation between  Lower Silesian and Georgian entrepreneurs, in particular in the area of cooperation:

 1. Exchange of information on export and investment opportunities of the Parties (communication of changes in domestic regulations in the field of international economy, state  and prospects of the economy);
 2. Joint organization and partnership participation in fairs, trade exchange missions, conferences and seminars;
 3. Cooperationin promoting Polish and Georgian products, services and technological solutions;
 4. Supportfor measures  at development and investments, as well as optimal use of the resources of enterprises and the public sector in Poland and Georgia;
 5. To support the establishment of business contacts between Polish and Georgian entrepreneurs.

 

 

Georgian Version:

20 ივლისს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოფიციალური დელეგაციის თანდასწრებით, DAWG sp. Z o.o.სა და პოლონურ–ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატას შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დელეგაცია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის, ბატონ დავით გაბაიძის ხელმძღვანელობით, რომელიც ქვემო სილეზიის ვიზიტის დაესწრო, შეხვდა ქვემო სილეზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელ საბჭოს პრეზიდენტს, Hubert Papaj–ს, პოლონურ–ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის პოლონეთის ფილიალის პრეზიდენტს ბატონ სტანისლავ რაჟნიევსკის და ქვემო სილეზიის საგარეო თანამშრომლობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოფიციალური დელეგაცია წარმოდგენილი იყო შემდეგი შემადგენლობით: აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტი ბატონი დავით გაბაიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ბატონი ილია ვერძაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს კაბინეტის დირექტორი ბატონი ზაურ ახვლედიანი.

შეხვედრა მიეძღვნა ეკონომიკურ პროექტებსა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების ხელმოწერას DAWG sp. z o. o.–სა და პოლონურ–ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატას შორის.

თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში მხარეები მხარს დაუჭერენ პოლონური-ქართული თანამშრომლობის ერთობლივ ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ქვემო სილეზიისა და საქართველოს განვითარებას.

ხელი მოეწერა შეთანხმებას ერთობლივი ღონისძიებების გატარებაზე, რომლებიც მიზნად ისახავს ქვემო სილეზიის და ქართველ მეწარმეებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და ეფექტურობის გაზრდას, კერძოდ:

 1. მხარეთა ექსპორტისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა (საერთაშორისო ეკონომიკის, სახელმწიფოსა და ეკონომიკის პერსპექტივების შიდა რეგულაციების ცვლილებების შესახებ კომუნიკაცია);
 2. ერთობლივი ორგანიზება და მონაწილეობა სავაჭრო ბირჟებზე, კონფერენციებსა და სემინარებში;
 3. თანამშრომლობა პოლონურ და ქართულ პროდუქტებზე, მომსახურებებსა და ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებზე ხელშეწყობის მხრივ;
 4. განვითარებისა და ინვესტიციების განხორციელების ღონისძიებების მხარდაჭერა, აგრეთვე საწარმოებისა და პოლონეთისა და საქართველოს საჯარო სექტორის რესურსების ოპტიმალური გამოყენება;
 5. პოლონელ და ქართველ მეწარმეებს შორის საქმიანი კონტაქტების დამყარების მხრივ ხელშეყობა.
25 ივლისი 2018