წევრობა

წევრობის სარგებელი

წევრებისთვის ხელმისაწვდომი სარგებელი:

 • საქართველოში ბიზნესის გაფართოების ხელშეწყობა;
 • ეფექტური ხელშეწყობის არხთან წვდომა საქართველოსა და პოლონეთში;
 • საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ხელმისაწვდომობა;
 • პირდაპირი კავშირი პალატის წევრ ქართულ კომპანიებთან;
 • ფასდაკლება პალატის მიერ გაწეულ ყველა მომსახურებაზე (40% -მდე);
 • საქართველოში ჩატარებული მიმზიდველი ტენდერების ყოველთვიური კალენდარი;
 • ყოველთვიური საინფორმაციო მასალები საქართველოსთან დაკავშირებული ძირითადი ბიზნეს ინფორმაციის შესახებ;
 • ბიზნესის მხარდამჭერ ტექნოლოგიებზე, მათ შორის CRM სისტემაზე, ხელმისაწვდომობა;
 • RRTrade-ის პორტალსა და საინფორმაციო მასალებში მარკეტინგული შინაარსის ინფორმაციის განთავსებაზე ფასდაკლება;
 • საქართველოში ბიზნესის, კულტურულ და ინტეგრაციის პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

შეთავაზება ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის:

 • ქართული ბაზრის შემადგენლობაში მყოფი მუნიციპალური კომპანიების საინფორმაციო მხარდაჭერა;
 • ეფექტური ხელშეწყობის არხთან წვდომა საქართველოსა და პოლონეთში
 • პოზიტიური საქმიანი ურთიერთობების დამყარების პროცესში მხარდაჭერა;
 • პოტენციური ინვესტორების მოზიდვის მიზნით-ამ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ან დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა;
 • საქართველოსა და პოლონეთის მუნიციპალიტეტებს შორის შეთანხმებებისა და მოლაპარაკებების მხარდაჭერა;
 • მუნიციპალიტეტებისთვის საქართველოში განხორციელებული მიმზიდველი ტენდერების ყოველთვიური კალენდარი;
 • ყოველთვიური საინფორმაციო მასალები საქართველოსთან დაკავშირებული ძირითადი ბიზნეს ინფორმაციის შესახებ;
 • RRTrade-ის პორტალსა და საინფორმაციო მასალებში მარკეტინგული შინაარსის ინფორმაციის განთავსებაზე ფასდაკლება;
 • საქართველოსა და პოლონეთში ბიზნესის, კულტურულ და ინტეგრაციის პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

საწარმოები

მცირე
საწარმო

მცირე საწარმოა ბიზნესი რომელიც:

 • დასაქმებულთა რაოდენობა 50–ზე ნაკლებია;
 • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 10 მილიონ ევრომდე ან სრული წლიური ბალანსი 10 მილიონ ევრომდე.

საშუალო
საწარმო

საშუალო საწარმოა ბიზნესი, რომელიც:

 • დასაქმებულთა რაოდენობა 250–ზე ნაკლებია;
 • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 50 მილიონ ევრომდე ან სრული წლიური ბალანსი 50 მილიონ ევრომდე.

დიდი
საწარმო

დიდი საწარმოა ბიზნესი, რომელიც:

 • დასაქმებულთა რაოდენობა 250–ზე მეტია;
 • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 50 მილიონ ევროზე მეტი ან სრული წლიური ბალანსი 50 მილიონ ევროზე მეტი.

საკონსულტაციო
ფირმები

მუნიციპალიტეტები

ქალაქის

ურბანული–სოფლის

სოფლის

შეავსეთ და ხელი მოაწერეთ წევრობის შესახებ განცხადებას

შეავსეთ და ხელი მოაწერეთ წევრობის კითხვარს

მოამზადეთ ეროვნული საჯარო რეესტრის ჩანაწერის ასლი

ორგანიზაციებს, რომლებიც გეგმავენ პოლონურ–ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატაში გაწევრიანებას-შეუძლიათ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მომსახურების სერვის ცენტრისგან:

ილონა სიროტა (Ilona Syrota)
კოორდინატორი კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად.
ტელეფონი:  +48 511 091 867
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: i.syrota@pol-ge.com

დოკუმენტების მიღების შემდეგ დაგიკავშირდებით, რათა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენი განცხადება წევრობის შესახებ მიღებულია. ამის შემდეგ მოგაწვდით ბანკის რეკვიზიტებს, რათა გადაიხადოთ გაწევრიანების ერთჯერადი საფასური 75 ზლოტი.