გადმოსაწერი დოკუმენტაცია

დოკუმენტაცია პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის შესახებ:

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა მხარს უჭერს კომპანიებს, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება პალატის მიზნებსა და საქმიანობებს.

დასტურის მომზადების ხელშესაწყობად გთავაზობთ, გამოიყენოთ „პატრონაჟის მოთხოვნა“

ჩამოსატვირთი მასალები:

Logo PG I PH  Pobierz JPG

Logo PG I PH (wersja gruzińska)  Pobierz JPG